BEROEPSBELANGENCOMMISSIE (BBC)

De Beroepsbelangencommissie (BBC) is de strategische commissie voor de pijler Positionering en Belangenbehartiging. De BBC adviseert het verenigingsbestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die betrekking hebben op of relevant zijn voor de positionering van de psychiatrie en de psychiater, en de collectieve belangen van de beroepsgroep voor zover deze de inhoudelijke uitoefening van het vak betreffen. De BBC richt zich onder meer op de taakherschikking in de ggz en op de positie van de psychiater en de psychiatrie in het licht van de brede beleidsagenda en verder.