AFDELING FORENSISCHE PSYCHIATRIE

Het doel van de afdeling forensische psychiatrie is het vormen van een netwerk van psychiaters werkzaam in de forensische psychiatrie waarbij kennisdeling, consultatie en ontwikkeling centraal staat. Dit is zowel intern gericht (binnen de afdeling) als extern gericht (richting bestuur NVvP, politiek en andere organisaties).

De activiteiten binnen de afdeling vinden plaats aan de hand van 6 pijlers: (1) netwerk en samenwerken, (2) richtlijnen en kwaliteitseisen/kaders, (3) wetgeving, (4) opleiding tot psychiater (borging forensische kennis), (5) media en beeldvorming, (6) wetenschap en bijscholing