Opleidingseisen

De eisen aan de opleiding tot psychiater zijn vastgelegd in het opleidingsplan HOOP. HOOP is een uitwerking van het kaderbesluit van het CCMS, dat voor alle medisch-specialistische vervolgopleidingen geldt. Opleidingsinstellingen lichten in hun lokale opleidingsplan toe hoe zij invulling geven aan de centrale opleidingseisen.

Het landelijk onderwijs wordt georganiseerd door het Onderwijsbureau van de NVvP. Meer informatie hierover is te vinden op de www.psychiatrieonderwijs.nl.

Via 'links' is informatie te vinden over voor de opleidingenrelevante zaken, zoals de opleidingsetalage en de individualisering van de opleidingsduur.