Sinds 1 januari 2005 is het Kaderbesluit van het CCMS van kracht. Dit heeft betrekking op de algemene eisen voor de opleiding, registratie en herregistratie van medische specialisten en voor de erkenning van opleiders en opleidingsinrichtingen. Met het Kaderbesluit CCMS is een aantal veranderingen in de eisen voor de opleiding tot medisch specialist doorgevoerd. Deze veranderingen waren aanleiding tot een grootschalige modernisering van alle medische vervolgopleidingen, waaronder die van de opleiding tot psychiater.

Het opleidingsplan ‘Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie’ (HOOP) is een uitvloeisel van een reeks ontwikkelingen en maatregelen die niet alleen de opleiding tot medisch specialist betreffen, maar de positie van de arts en andere professionals in de zorg in het algemeen. Het opleidingsplan is in 2014-2015 herzien op basis van ervaring van opleiders, supervisoren, aios en onderwijskundigen. HOOP 2.0 is per 1 januari 2016 officieel van kracht.