Psychiaters worden regelmatig geconfronteerd met een doodswens van psychiatrische patiënten. In de meeste gevallen is deze doodswens een symptoom van de psychiatrische ziekte waaraan de patiënt lijdt. Met toestemming van de patiënt of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, behandelt de psychiater de ziekte met de daartoe beschikbare bestaande middelen.

In uitzonderingsgevallen houdt de doodswens aan en hebben medicamenteuze en/of psychotherapeutische behandelingen niet tot het gewenste resultaat geleid. Als het leven met een psychiatrische stoornis door de patiënt als uitzichtloos en ondraaglijk lijden wordt ervaren, kan de patiënt een verzoek om levensbeëindiging door een arts doen.

De richtlijn 'Levensbeëindiging op verzoek bij patienten met een psychiatrische stoornis' (2018) beschrijft een actuele, zorgvuldige en bruikbare procedure die nauwgezet wordt doorlopen bij een verzoek om levensbeëindiging.

LINKS

Video: 'Vijf vragen aan voorzitter Damiaan Denys over (de richtlijn) Levensbeeindiging in de psychiatrie'

Artikel 'Richtlijn Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis', interview met richtlijncommissie voorzitter dr. Cecile Gijbers van Wijk, tijdschrift De Psychiater, oktober 2018

VPRO's Buitenhof, Euthanasie in de psychiatrie, uitzending 9 september 2018

Artikel 'Is Euthanasia Psychiatric Treatment?', auteur Damiaan Denys, American Journal of Psychiatry, september 2018