8 mei 2020

Save the date: 20 mei webinar kinder- en jeugdpsychiatrie

De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) van de NVvP verzorgt, na een eerste succesvolle interactieve webinar op 30 april j.l., een tweede webinar op woensdag 20 mei van 20.00 tot 21.00 uur. Het thema is: online diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen.

Sprekers voor dit webinar zijn:

• Dr. Andreas Lamerz: kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer-directeur bij GGZ NHN, divisie Triversum. Hij is lid van de e-health visiegroep van het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie en werkt sinds begin van het jaar volledig digitaal als 'digiater'.

• Drs. Marley Heilbron-Steeghs: klinisch psycholoog, psychotherapeut en gedragstherapeut (VGCT). Marley runt al meer dan vijf jaar haar eigen online behandelpraktijk vanuit Boston, USA. Sinds 2017 werkt ze veel voor het online-team van GGZ-NHN. Hier was zij vanaf het begin ook bij de ontwikkeling van het online-team betrokken. Marley behandelt en diagnosticeert zowel kinderen en jeugdigen als volwassenen in haar praktijk. 

Na een korte intro van Arne Popma (voorzitter afdeling KJP) en de inleidingen van Andreas Lamerz en Marley Heilbron-Steeghs, is er alle ruimte voor vragen en discussie. Nadere gegevens voor aanmelding en inschrijving volgen binnenkort.