14 juli 2023

Psychiatrie in de media, week 28

Onze patiëntenzorg, ons vak en de activiteiten van de vereniging zijn regelmatig onderwerp van gesprek in de media. Een selectie van deze media-aandacht in week 28.

Hervormingsagenda Jeugd

Mentale gezondheid jongeren

LHBTIQ+

TBS/Forensisch

Armoede en ggz

Corona

Datadeling

Suicidepreventie

Gender en ggz

Medicatie

IZA

Contractering en tarieven

Overig