31 oktober 2023

Nieuwe handreiking voor een groenere psychiatrie

Iedereen kan iets doen voor een beter klimaat. Dus ook de beroepsgroep van psychiaters, zo stelt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). In deze Nationale Klimaatweek presenteert de NVvP de Handreiking Groene Psychiatrie met adviezen, tips en mogelijke acties die psychiaters kunnen inspireren om in hun werk een positieve bijdrage te leveren aan een groenere toekomst.

De klimaatcrisis zal de komende jaren meer en meer voelbaar worden in de geneeskunde, waaronder de psychiatrie. De gevolgen ervan zullen extra hard aankomen bij mensen die al kwetsbaar zijn, waaronder veel van onze patiënten. Sommige mensen ervaren door de klimaatcrisis gevoelens van somberheid en machteloosheid. De vraag naar psychiatrische hulpverlening zal waarschijnlijk toenemen en leiden tot een verdere disbalans tussen zorgvraag en zorgaanbod. 

Om deze crisis het hoofd te bieden, is actie noodzakelijk. Deze actie ligt o.a. bij psychiaters zelf: zij kunnen bijvoorbeeld werk maken van het voorkomen van medicatieverspilling en het beperken of vergroenen van hun reisbewegingen. Maar ook instellingen kunnen helpen door bijvoorbeeld het aanwijzen van stimulerende ‘green teams’ en het beperken van energieverbruik in gebouwen. De beroepsvereniging kan een bijdrage leveren door onder andere in het publieke debat aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering voor de psychische gezondheid en door aandacht voor duurzaamheid op het haar jaarlijkse congres. Deze, en nog veel meer concrete en inspirerende adviezen op individueel, instellings- en verenigingsniveau, vindt u in de nieuwe handreiking.

De handreiking is het eerste product van de NVvP werkgroep Groene Psychiatrie, opgericht om psychiaters bij te staan in hun vergroeningsacties. Deze handreiking, met de doelstellingen van de Green Deal 3.0 als kapstok, is geschreven onder voorzitterschap van psychiater Jurjen Luykx, met NVvP-bestuurslid Houkje Tamsma en de overige leden van de werkgroep.