30 sep 2021

Manifest Hoofdzaken gelanceerd in bijzijn van Hare Majesteit Koningin Máxima

Donderdag 30 september is het Manifest Hoofdzaken gelanceerd; een initiatief van de Hersenstichting, MIND en ZonMw en gesteund door Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Het manifest pleit voor het opzetten van een aandoenings-overstijgend, interdisciplinair nationaal kennis- en innovatieprogramma voor hersen- en/of psychische aandoeningen.

Manifest-Hoofdzaken-lancering_Maxima_20210930

Het doel is om samenwerking te bevorderen tussen disciplines als psychiatrie, psychologie, neurologie en neurowetenschappen waarbij de scheidslijnen binnen hersen- en/of psychische aandoeningen worden losgelaten om samen meer impact te maken op het leven van vele mensen.

De lancering in De Remise in Den Haag vond plaats in aanwezigheid van Koningin Máxima. Christiaan Vinkers en Iris Sommer gaven beiden een korte presentatie. Namens de NVvP waren ook Elnathan Prinsen en CWA-voorzitter Birit Broekman aanwezig.

Elnathan Prinsen: "Hoofdzaken is heel goed initiatief waar NVvP graag aan meewerkt om specialisten op subonderdelen meer bij elkaar te brengen om zo gezamenlijk het integrale plaatje te gaan leggen van wat voor de patient belangrijk is in het leven.”

Birit Broekman: "Hoofdzaken is een belangrijk initiatief dat het belang van “team-based science" onderschrijft, waarbij verbinding tussen multidisciplinaire wetenschappers, clinici en ervaringsdeskundigen van belang is om samen impact te maken in onderzoek naar hersenziekten in de breedste zin van het woord."

Zie ook

  • Lancering Hoofdzaken integrale aanpak van hersen- en/of psychische gezondheid - Medical Facts
  • Koningin Máxima bij lancering van Manifest Hoofdzaken - Blauw Bloed