VVD en CDA vragen forse reductie administratieve lasten Wvggz

Na een intensief gesprek met Kamerleden van de VVD, eerder dit jaar, hebben de Kamerleden Van Wijngaarden (VVD) en Van Toorenburg (CDA) vlak voor het zomerreces een motie ingediend die Kamerbreed is ondersteund.

In de motie verzoeken zij de regering om, samen met psychiaters, een plan van aanpak op te stellen om de administratieve lasten in de Wvggz fors te reduceren. Daarnaast komt er een expliciete toetsing op de administratieve lasten in de wetsevaluatie van de Wvggz. Wij zijn blij dat onze eerdere petitie en gesprekken met Kamerleden tot dit resultaat hebben geleid. De motie biedt een goede basis om met VWS tot een realistisch en praktisch plan van aanpak te komen.