1 mei 2020

Visitaties uitgesteld

Vorige week is het bestuur akkoord gegaan met het voorstel van de Commissie Kwaliteitsvisitatie om alle geplande kwaliteitsvisitaties door te schuiven naar een moment dat deze weer fysiek plaats kunnen vinden.

Vooralsnog verwachten wij dat dit vanaf september mogelijk zal zijn. De enige uitzondering hierop is, als het de wens van de gehele groep én de visiteurs is, om de visitatie via beeldbellen te doen. In dat geval zal de NVvP dit organiseren. Deze week worden de laatste voorbereidingen daarvoor getroffen en wordt er contact opgenomen met geplande groepen.