Vierde herziening richtlijn Corona & GGZ

De vierde versie van de richtlijn GGZ en corona is gepubliceerd op GGZ Standaarden. Deze versie zet – ten opzichte van de derde versie – weer enkele stappen in het opschalen en opstarten van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Groepsbehandelingen kunnen worden opgestart mits de ruimte voldoende groot is. De richtlijn adviseert ambulant werkende teams om laagdrempelig weer te starten met huisbezoeken en face-to-face contact, want het is niet altijd mogelijk of wenselijk om de zorg voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen digitaal of op afstand te leveren.

We zijn er content mee dat ons uitgangspunt, dat de keuze voor de behandelvorm (face-to-face of e-health) altijd het resultaat moet zijn van ‘shared decisionmaking’, een prominente plek heeft gekregen in de wijzigingen in zowel de derde als deze vierde versie. Dit biedt de psychiater de ruimte zorg op maat te leveren, in samenspraak met zijn patiënt en diens naaste(n).

Lees meer over de nieuwe versie bam de richtlijn op de website van Akwa GZZ.