Update COVID-19

Vrijdag maakt de overheid naar alle waarschijnlijkheid bekend dat de grote steden in de Randstad de code Oranje of misschien zelfs wel Rood, hebben gekregen. Waarbij maatregelen als een avondklok voor de horeca en beperking van groepsbijeenkomsten worden aangekondigd. Van onze leden horen we dat in die regio’s meer besmettingen zijn, dat de maatregelen om risico’s te beperken opgeschaald worden en er al weer afdelingen in quarantaine zijn.

Toch heeft u vanuit de vereniging al een tijdje niks gehoord. Achter de schermen gebeurt er nog steeds veel. De crisisorganisatie van de NVvP is in mei door het crisisteam overgedragen aan het verenigingsbestuur. Wij volgen de ontwikkelingen in het veld en waar nodig brengen we onze knelpunten in binnen de landelijke overlegstructuur. Op dit moment zijn we, na signalen van K&J psychiaters, bijvoorbeeld druk met het agenderen van het risico op een tekort aan Fluoxitine. Medicatie tekorten spelen natuurlijk breder en hiervoor hebben we eerder al een lijst met cruciale psychofarmaca opgesteld i.o.m. VWS en IGJ.

We horen ook vragen over het testen van zorgmedewerkers en dat dit toch lastig blijkt. Vandaag ontvingen wij van VWS een brief over de concretisering van de voorrang voor zorgverleners die essentieel zijn voor de continuïteit van zorg. De richtlijn ggz en corona lijkt in de praktijk nog steeds voldoende handvatten te bieden.

Het ministerie van VWS heeft voor volgende week weer een koepeloverleg GGZ & corona gepland, om de knelpunten in het veld op te halen en een inschatting van de situatie te bespreken. Testcapaciteit, PBM, medicatie tekorten, fysiek vs. digitaal, de richtlijn, beschikbaarheid van personeel en cohortunits staan daar op de agenda.

Bij de kinder- en jeugdpsychiatrie zijn de overlegtafels, uit de eerste golf, voort blijven bestaan. Daar merkt men dat de gesprekken over de thema’s als bezoekregelingen en beschikbaarheid medicatie essentieel zijn en steeds meer onder druk komen te staan. We zetten ons daar in om het belang van het kind echt zwaar te laten wegen.

Het gevoel leeft dat we, door de wijze waarop we op de eerste golf hebben geacteerd en de producten / richtlijn / protocollen die daar uit voort zijn gekomen, goed voorbereid zijn. De ons bekende knelpunten brengen wij, zoals gezegd, in aan de landelijke tafel(s). Mocht u in uw instelling of eigen praktijk tegen knelpunten aanlopen, dan vernemen we deze graag via corona@nvvp.net!

Vanaf 21 september met voorrang testen mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel
Vandaag ontvingen wij van VWS de boodschap dat zorg- en onderwijspersoneel, vanaf 21 september, met voorrang zich kan laten testen op COVID-19. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen. Deze regeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.

De GGD’en in heel het land werken er hard aan om de prioritering zo snel mogelijk rond te krijgen. Om de voorrangsregeling goed uit te kunnen voeren moeten callcentermedewerkers opgeleid worden, specifieke afspraken met laboratoria gemaakt worden en een speciaal nummer ingericht worden. Het lukt daarom niet eerder voorrang te geven bij de teststraten aan zorg- en onderwijspersoneel dan vanaf maandag 21 september.