Schaarstebesluit IGJ over Lorazepam

Vorige week stuurde het crisisteam van de NVvP een brief naar VWS met daarin een overzicht van kritische middelen voor de psychiatrie, en waar we van weten of verwachten dat er tekorten zullen ontstaan. Naar aanleiding hiervan heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een schaarstebesluit genomen over Lorazepam, hetgeen betekent dat dit middel breder ingekocht mag worden.