29 mei 2020

Ledenpeiling NVvP over face-to-face contact en beeldbellen

Naar aanleiding van de coronacrisis is er veel gesproken over het door laten gaan van face-to-face contact met patiënten en/of het gebruik van beeldbellen. Ook de (voorzitter van de) NVvP en het crisisteam hebben zich daarover uitgesproken. Als NVvP hebben we echter weinig inzicht in wat er feitelijk is gebeurd. Vandaar dat we –in samenwerking met de Taskforce COVID-19– hierover een ledenpeiling hebben opgesteld.

Doel van de vragenlijst is inzicht te krijgen:

• In hoeverre face-to-face behandelcontacten tijdens de coronacrisis doorgang hebben gevonden
• In hoeverre beeldbellen een vervanging is (geweest) voor face-to-face behandelcontacten
• In welke situaties beeldbellen in de toekomst wel en geen toegevoegde waarde heeft

Graag willen we u uitnodigen om deze korte vragenlijst in te vullen over de periode vóór de coronacrisis (voor half maart 2020), tijdens de coronacrisis (half maart tot half mei 2020) en de komende periode (vanaf half mei 2020). Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk maandagochtend 15 juni om 9.00 uur. De resultaten worden op het digitale Voorjaarscongres gepresenteerd.