1 mei 2020

Inventarisatie fysieke contacten 1,5 meter grens

In de COVID-VWS werkgroep ambulant/planbare zorg is gevraagd te inventariseren welke categorieën van fysiek contact bij behandelingen in de ambulante/planbare GGZ zijn te onderscheiden. Het crisisteam van de NVvP heeft daarvoor een overzicht opgesteld van de meest voorkomende situaties in de ggz met contacten binnen de 1,5 meter grens. Denk aan depotmedicatie, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek. Ook zijn voorbeelden genoemd van behandelcontacten met jonge kinderen.

Het crisisteam heeft daarbij direct de kanttekening geplaatst dat een algemene inventarisatie van mogelijke fysieke contacten binnen de 1,5 meter grens weinig toegevoegde waarde heeft. Belangrijker is of het gaat om patiënten met of zonder coronasymptomen, de noodzaak van het fysiek contact binnen de 1,5 meter grens en de mogelijkheid om het contact uit te stellen. Diverse protocollen van reguliere zorg geven aan welke handelingen gedaan moeten worden. In deze tijden van crisis zijn niet alle handelingen strikt noodzakelijk. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging en inschatting van de regiebehandelaar. De 'FMS leidraad persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting' en de 'richtlijn ggz & corona' zijn leidend, ook ten aanzien van de inzet van beschermingsmiddelen.