Regiobijeenkomsten over 7x24-uurspsychiatrie afgerond

De afgelopen tijd heeft de NVvP diverse regiobijeenkomsten georganiseerd om de knelpunten rondom de 7x24-uurspsychiatrie te bespreken.

Er zijn vijf regiobijeenkomsten (in Amersfoort, Den Bosch, Leiden, Amstelveen en Warnsveld) georganiseerd en de aanwezige psychiaters (in totaal ongeveer 120) hebben veel interessante oplossingen aangedragen. Zo werden er diverse ideeën geopperd om anders te roosteren om zodoende de werkdruk beter te spreiden. Een ander veelgehoord geluid is dat de samenwerking in regio’s beter kan om een hoofd te bieden aan knelpunten. Ook werden er verschillende suggesties gedaan t.a.v. de beloning van diensten. We beseffen dat de vijf bezochte regio’s niet volledig representatief zijn en dus geven we u binnenkort de gelegenheid om middels een enquête uw mening en ideeën met ons te delen.

Het NVvP-bestuur bespreekt binnenkort de resultaten van de bijeenkomsten en zal hierbij afwegen welke oplossingen uitgerold kunnen worden voor de gehele beroepsgroep zou kunnen. Ook gaat het NVvP-bestuur begin december in gesprek met het bestuur van GGZ Nederland om tot een gezamenlijk vervolgplan te komen. Binnenkort volgt dus meer informatie!