NVvP steunt petitie voor herziening Wvggz

Psychiater Menno Oosterhof heeft een petitie gelanceerd om zoveel mogelijk steun te vergaren voor herziening van de ‘Wet verplichte ggz’ (Wvggz). De NVvP onderschrijft deze petitie omdat wij bezorgd zijn over de uitvoerbaarheid van de wet en daarmee de kwaliteit van zorg.

De Wvggz is per 1 januari 2020 van kracht gegaan, ondanks diverse inspanningen van de NVvP om de wet aan te passen. De afgelopen jaren hebben wij onze zorgen gedeeld met het ‘Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ (VWS) en aangedrongen op vereenvoudiging van de Wvggz. De wet moet ruimte bieden voor minder dwang en meer zorg op maat, inclusief verbetering van de verplichte zorg voor de patiënt. Helaas brengt de Wvggz, in de huidige vorm, een enorme bureaucratische last met zich mee en daarmee schiet de wet zijn oorspronkelijke doel voorbij. Daarom steunt de NVvP de petitie voor herziening van de Wvggz.