17 jan 2020

Eerste Kennisagenda Psychiatrie afgerond

Het afgelopen anderhalf jaar heeft de NVvP intensief gewerkt aan een Kennisagenda Psychiatrie. Vanaf vandaag is het eindresultaat voor iedereen hier in te zien.

Het is de eerste Kennisagenda die door het specialisme psychiatrie is opgeleverd. De Kennisagenda biedt een overzicht van de belangrijkste kennishiaten in bestaande zorg en een plan van aanpak om daaraan invulling te geven door middel van klinisch onderzoek.

De Kennisagenda Psychiatrie is ontwikkeld door een werkgroep onder leiding van voorzitter Ralph Kupka, tevens lid van de werkgroep zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten. De methodische ondersteuning bij het opstellen van de Kennisagenda is geleverd door het Kennisinstituut. Ralph Kupka presenteerde op het afgelopen Voorjaarscongres 2019 al de belangrijkste 10 kennishiaten. Hij is blij nu het volledige rapport te kunnen presenteren: “Met deze eerste Kennisagenda Psychiatrie sluiten we helemaal aan bij de medische specialismen die ons hierin voorgingen. In het brede veld van de geneeskunde wordt steeds meer belang gehecht aan een gedegen wetenschappelijke onderbouwing van ons dagelijks klinisch handelen."

De ontwikkeling van de Kennisagenda Psychiatrie is bedoeld als startpunt in een continu proces van zorgevaluatie. Op basis van ervaringen van andere specialismen met een Kennisagenda adviseert de werkgroep om binnen de NVvP een zorgevaluatiecommissie in te stellen. Het bestuur van de NVvP neemt deze aanbeveling over.