1 apr 2015

Ramaermedialle 2015 voor dr. Martijn Figee

Op het 43ste NVvP Voorjaarscongres is namens de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten (CWA) de Ramaermedialle 2015 aan dr. Martijn Figee uitgereikt voor zijn proefschrift ‘Neuroimaging motivational changes of deep brain stimulation in obsessive-compulsive disorder’.

Het proefschrift van dr. Figee werd door de CWA gekozen omdat het uitstekend en vernieuwend onderzoek op het gebied van de neuropsychiatrie betreft. Het proefschrift van Figee laat volgens de CWA zien dat hij een excellente schrijver is, die in staat is wetenschappelijke bevindingen te integreren in de bestaande literatuur en te komen tot nieuwe theoretische concepten. Maar bovendien dat hij er in geslaagd is een groep wetenschappers en clinici te laten samenwerken om deze studies in ernstig zieke patiënten te organiseren. Zijn motivatie en toewijding zijn opmerkelijk te noemen, zeker als men bedenkt dat Figee zijn wetenschappelijk werk steeds deed naast het werk als psychiater en medisch manager op de afdeling Angststoornissen en de afdeling bewegingsstoornissen Neurologie van het AMC.

De CWA feliciteert Martijn Figee en zijn promotor Prof. dr. Denys en co-promotor dr. Van Wingen van harte en ziet met hooggespannen verwachting uit naar het vervolg van de wetenschappelijke ontwikkeling van Figee.

De Ramaermedaille is ingesteld ter nagedachtenis van de stichter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie, dr. Johannes Nicolaes Ramaer. Deze gedenkpenning wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan de Nederlander (psychiater) die in de voorgaande twee jaren de meest verdienstelijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de psychiatrische wetenschap en in het bijzonder de klinische psychiatrie. Het is gebruikelijk om de medaille uit te reiken aan onderzoekers die aan het begin staan van hun wetenschappelijke ontwikkeling.