EXPOSITIE

NVvP_VJC2014_ 217

Aan het Voorjaarscongres nemen jaarlijks zo'n 2.300 psychiaters deel. Tijdens het congres vindt er naast een wetenschappelijke programma ook een expositie plaats. Op deze expositie nodigen wij organisaties, instellingen en verenigingen uit om in contact te treden met de deelnemers. Dit maken wij mogelijk door stands van verschillende grootte op de expositie aan te bieden. De plaatsing van de stands is vooraf vastgelegd. Wij nodigen u uit om u voor een van deze stands in te schrijven. Toewijzing van stands geschiedt op basis van volgorde van inschrijving.

Sinds half november is het ook voor niet-genodigden mogelijk een stand te bemachtigen. U kunt zich online inschrijven.