Wordt deze mail niet juist weergegeven? Bekijk de webversie >
NVvP
youtube instagram twitter

Nieuwsbrief COVID-19

Casusregister voor COVID-19: doet u ook mee?
Griepgrafiek

Wilt u in deze coronacrisis iets doen voor psychiatrische patiënten? Lever dan data aan voor het COVID-19 casusregister van de NVvP! Of vraag aan uw instelling/ziekenhuis of deze al meedoet. Alleen samen krijgen we snel inzicht in de impact van COVID-19 op onze kwetsbare patiënten!

Lees meer.
RGS: tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis
b3f8130d-5c46-4f02-b0fc-10e694665470_KNMG_RGS_400px_web (1)

De KNMG heeft een coulanceregeling aangekondigd m.b.t. de herregistratie-eisen in deze tijden van crisis. Volgens de regeling behouden alle specialisten en profielartsen dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Daarnaast krijgen zij die zich tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10%.

Met deze regeling hoopt de RGS specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Maar een ieder die zich wil herregistreren kan dat blijven doen. Met deze regeling sluit de RGS aan op de tegemoetkoming van VWS ten aanzien van herregistratie van basisartsen en de overige 'artikel-3-beroepen' in het BIG-register.

Lees meer.
EnquĂȘte Werkgroep ECT Nederland
ect

 

Uit een recente enquête van de Werkgroep ECT Nederland (WEN) blijkt dat de ECT-capaciteit landelijk met gemiddeld 50% is gedaald sinds de start van de coronacrisis. Inmiddels horen wij dat op verschillende plekken in het land de ECT-programma’s weer worden opgestart.De enquête wordt in korte vorm, twee weken na de eerste uitvraag, herhaald.

Wanneer u een spoedindicatie voor ECT ziet en u geen behandeling gerealiseerd krijgt, kunt u een beroep doen op de WEN via corona@nvvp.net. Het bureau van de vereniging zal u dan in contact brengen met collega’s Eric van Exel of Metten Somers, zodat binnen de WEN een oplossing kan worden gezocht.

Help uw collegae in nood!

We krijgen van verschillende ggz-instellingen signalen dat de druk op de psychiaters die werken in de reguliere zorg en de crisisdienst te hoog wordt. We roepen u daarom op in de regio bij te springen waar dit nodig is.

Het geldt op dit moment voor Reinier van Arkel en GGZ Oost Brabant. Maar we verwachten dat het aantal instellingen in nood de komende periode toeneemt. Bent u in de gelegenheid bij te springen, dan kunt u zich melden bij de instelling in uw regio (zie volledig artikel voor overzicht van contactpersonen) of bij de NVvP (corona@nvvp.net).

In navolging van de KNMG geldt onze oproep niet alleen voor zelfstandig gevestigden, zzp’ers en/of psychiaters met een klein dienstverband, maar ook voor gepensioneerde collegae. Lees meer.

 

Kijk het tweede webinar over COVID-19 en psychiatrie terug

Afgelopen woensdag organiseerde de NVvP (i.s.m. de FMS) een webinar over de gevolgen van de coronacrisis op de psychiatrie. Het webinar kende bijna 400 deelnemers.

Onderwerpen die afgelopen woensdag aanbod kwamen waren o.a. de ervaringen met COVID-19 besmette patiënten in Noordoost-Brabant, counseling van ziekenhuispersoneel en recente ervaringen m.b.t. COVID-19 in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Begin mei volgt een derde webinar. Heeft u hiervoor tips of suggesties? Laat het ons weten via corona@nvvp.net. Heeft u de webinars gemist? U kunt ze terugkijken via de website van de FMS.

Nieuw verdeelmodel beschermingsmiddelen

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) heeft, in overleg met partijen in de zorg, een nieuw verdeelmodel vastgesteld voor mondmaskers. In het nieuwe model gaat het niet om een verdeling over de zorgsectoren, maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners.

Als er nieuwe mondkapjes beschikbaar komen uit inkoop of eigen productie gaan die naar plekken waar ze het meest nodig zijn. Dat zijn zorgverleners in het ziekenhuis, maar evengoed zorgverleners in verpleegtehuizen en op andere plekken waar coronapatiënten intensief worden behandeld.

Lees meer.
Tijdschrift voor Psychiatrie: Psychiatrie en de coronacrisis

Als lid van de NVvP ontvangt u elke maand het Tijdschrift voor Psychiatrie. Hét wetenschappelijke magazine voor psychiaters in Nederland en Vlaanderen.

Vandaag verschijnt de nieuwe editie van het tijdschrift met o.a. een reflectie van Rien Van (hoofdredacteur en psychiater) en Geert Dom (psychiater en hoogleraar) op de huidige coronacrisis. Lees hier het artikel.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_011
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Postbus 20062, 3502 LB Utrecht

Bezoekadres: Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Tel: 030 28 23 303