Wordt deze mail niet juist weergegeven? Bekijk de webversie >
NVvP Nieuwsbrief
youtube instagram twitter 15 maart 2020

COVID-19

coronavirus-4833754_960_720

De impact van COVID-19 op onze samenleving is groot. Vanavond zijn er opnieuw aanvullende maatregelen afgekondigd, als het sluiten van scholen, horecagelegenheden en sportclubs.

Ook op de zorg heeft COVID-19 grote impact en zeker ook op de psychiatrie. Wij krijgen daar vragen over binnen van leden. Met dit bericht informeren we u hoe de NVvP hier mee omgaat.

Mochten wij vanuit de vereniging u op de een of andere wijze kunnen ondersteunen, dan vernemen we dat graag! We houden de situatie in de gaten en berichten u bij nieuwe ontwikkelingen. Wij wensen u veel sterkte voor de komende periode.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
Onze adviezen

Allereerst is er de kans dat door ziekte collegae uitvallen en de spoedzorg in het gedrang komt:

  • Wij roepen eenieder op om samen te werken in de regio
  • en waar mogelijk beschikbaar te zijn.

Voor de zorg voor uw patiënten adviseren we onderstaande algemene adviezen te volgen:

  • Social distancing: Zet waar mogelijk uw fysieke contacten om naar videobellen of telefonisch contact.

  • Neem hygiënerichtlijnen in acht als er wel face-to-face contact nodig is (ter beoordeling aan de professional). Voorkom fysiek contact, hoest/nies in de plooi van uw ellenboog of in papieren zakdoekjes (en die meteen na gebruik weggooien), was uw handen goed en regelmatig en houd de handcontactpunten (toetsenborden, telefoon e.d.) goed schoon.

  • Voorkom bijeenkomen in groepen. Zet overleggen, trainingen e.d. waar dat kan om naar videobellen (bijv. Skype of ZOOM). Vermijd bijvoorbeeld ook lunchen in groepen.

  • Beperk groepsvorming: Houd zorginhoudelijke overleggen en overdrachten die strikt noodzakelijk zijn in een zo klein mogelijke setting en waar mogelijk op afstand, via videobellen via Skype, ZOOM of Vicasa.

Onderaan deze nieuwsbrief treft u meer informatie over beeldbellen en privacy.

! Uiteraard past u deze adviezen altijd toe in combinatie met:

- De RIVM richtlijnen voor professionals.

- De richtlijnen van het ziekenhuis of instelling waar u werkzaam bent.

Heeft u vragen of tips?

Een situatie als deze is nieuw voor ons allemaal. En roept daarmee ook nieuwe vragen op. We vinden het belangrijk u zo goed mogelijk te ondersteunen in uw werk. Heeft u vragen, stelt u deze dan gerust via bestuur@nvvp.net 

Wij zullen ze waar mogelijk beantwoorden, rubriceren en best- pratices met u delen. Vragen van zelfstandig gevestigde psychiaters, worden beantwoord in samenwerking met het bestuur van de afdeling ZGP.

De medewerkers van het NVvP verenigingsbureau zijn vanaf morgen tot nader bericht niet fysiek aanwezig op kantoor in Utrecht, maar gaan als 'online kantoor' verder. U kunt ons dus zoals voorheen bereiken via 030-2823303 of secretariaat@nvvp.net

Federatie Medisch Specialisten (FMS) 
Eventueel kunnen we uw vragen doorgeleiden naar de FMS die een team met experts heeft ingericht om vragen te beantwoorden. Zie hiervoor ook de meest recente FMS nieuwsbrief. 
Of kijk het webinar terug dat gisteren gehouden is. In dit webinar werd door collega’s, waaronder intensivisten, arts-microbiologen, anesthesiologen en intensivisten uit Brabantse ziekenhuizen, kennis en ervaringen gedeeld met betrekking tot de opvang en behandeling van patiënten met COVID-19.

Handige links

- RIVM: informatie voor professionals over coronavirus (COVID-19) 

- RIVM: actuele informatie over het coronavirus (COVID-19) 

- RIVM: Voor GGD’en en ziekenhuizen biedt het RIVM informatie over hoe te handelen bij een patiënt bij een verdenking op COVID-19 in haar Richtlijnen & Draaiboeken.

- RIVM: vragen en antwoorden nieuw coronavirus 

- Ministerie van VWS: informatie over de meldingsplicht voor artsen en laboratoria

- Ministerie van VWS: algemene pagina over coronavirus

- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: Mental Health and Psychosocial Support for Staff, Volunteers and Communities in an Outbreak of Novel Coronavirus 

- Thuisarts.nl: informatie voor patiënten over het coronavirus 

- NHG: Het NHG biedt informatie voor huisartsen, zie dossier coronavirus (COVID-19)

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010

Aanvullend


Veilig beeldbellen


We zijn ons er bewust van dat er zorgen zijn met betrekking tot privacy, beeldbellen en zorgverlening. In de tekst hierboven noemen we voorbeelden van aanbieders voor beeldbellen. Hierna lichten we toe waar u bij de keuze voor een aanbieder op moet letten:

Bij beeldbellen heeft u als zorgprofessional op afstand beeldcontact met uw cliënt. De beelden worden online over en weer gestuurd. Als dit via gratis applicaties gebeurt, zoals Skype of Whatsapp, weet u niet precies wat er met de data gebeurt. De beelden bevatten uiteraard persoonlijke en gevoelige informatie, dus het is van groot belang dat u er zorgvuldig mee omgaat. Om de privacy van patiënten en van uzelf te waarborgen, moet het beeldbellen daarom aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De apparatuur die u gebruikt voor het beeldbellen moet up-to-date zijn. Veiligheid begint en eindigt bij het actueel houden ervan.
  • De organisatie die de beeldbel-app heeft ontwikkeld moet aan de eisen voldoen die in de zorg gelden, zoals NEN-7510 en ISO-27001. Bedrijven buiten Nederland kennen mogelijk andere eisen.
  • Gesprekken die u via de app voert moeten via actuele technische protocollen verlopen en op een actuele manier versleuteld zijn.
  • De inhoud van gesprekken mag alleen bewaard worden als die voldoet aan de eisen die in de Nederlandse wet gesteld worden aan zorgdata. Zo niet, dan mag de gespreksinhoud niet opgeslagen worden.

Daarnaast is het van belang dat u de toestemming van uw patiënt voor het beeldbellen in het patiëntendossier vastlegt op een wijze waaruit blijkt dat de patiënt zorgvuldig is geïnformeerd over de werkwijze.

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Postbus 20062, 3502 LB Utrecht

Bezoekadres: Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Tel: 030 28 23 303