Wordt deze mail niet juist weergegeven? Bekijk de webversie >
NVvP
youtube instagram twitter 9 april 2020

COVID-19 NIEUWSBRIEF

Help uw collegae in nood!
3723292_708635

We krijgen van verschillende ggz-instellingen signalen dat de druk op de psychiaters die werken in de reguliere zorg en de crisisdienst te hoog wordt. We roepen u daarom op in de regio bij te springen waar dit nodig is.

Het geldt op dit moment voor Reinier van Arkel, GGZ Oost Brabant en Altrecht. Maar we verwachten dat het aantal instellingen in nood de komende periode toeneemt. Bent u in de gelegenheid bij te springen, dan kunt u zich melden bij de instelling in uw regio (zie volledig artikel voor overzicht van contactpersonen) of bij de NVvP (corona@nvvp.net).

In navolging van de KNMG geldt onze oproep niet alleen voor zelfstandig gevestigden, zzp’ers en/of psychiaters met een klein dienstverband, maar ook voor gepensioneerde collegae.

Lees meer.
Meld u aan voor de tweede webinar over COVID-19 en psychiatrie
Webinar (1)

Op woensdag 15 april organiseert de NVvP, van 20.00 tot 21.30 uur, een tweede webinar over COVID-19. Wij kijken terug op een zeer geslaagd eerste webinar en zijn ook heel blij met uw waardering. Daarom volgt aankomende week nog een webinar om ervaringen en adviezen uit te wisselen over de gevolgen van de crisis op ons vak en op de zorg voor onze patiënten.

Tijdens dit webinar zullen psychiaters aan het woord komen over o.a.:

  • Ervaringen met groot aantal besmettingen met COVID-19 in NoordOost-Brabant (door Astrid Dirks, psychiater en directeur behandelzaken GGZ Oost Brabant)
  • Recente ervaringen m.b.t. COVID-19 en kinder- en jeugdpsychiatrie (door Emma van Daalen, kinder- en jeugdpsychiater bij Youz)
  • Counseling van ziekenhuispersoneel (door Joachim Tilanus, psychiater in Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg)

Daarnaast is er ruim tijd voor het vragenpanel: we hebben een flink aantal experts bereid gevonden om tijdens het webinar zoveel mogelijk van uw vragen live te beantwoorden, bijvoorbeeld op het gebied van medicatie, acute zorg, intramurale zorg, somatiek, ambulante zorg, jeugdpsychiatrie en verslaving.

Om deel te nemen dient u zich hier te registreren. Bent u niet in staat om op het aangegeven tijdstip deel te nemen? Het webinar wordt opgenomen en u kunt deze op een later tijdstip terug kijken. Het eerste webinar kunt u op de website van FMS bekijken.

Update Richtlijn Corona en GGZ
GGZ-Standaarden

Vorige week verscheen de richtlijn 'Corona en GGZ'. Daarbij werd aangekondigd dat het een ‘levend’ document betreft, waarvan we verwachten dat deze regelmatig bijgesteld wordt vanwege de veranderende praktijksituatie.

We zullen u steeds via de weekupdate en nieuwsbrief COVID-19 informeren over de wijzigingen. De eerste aanpassingen zijn deze week doorgevoerd. Het betreft onder meer een aantal juridische aspecten, toevoeging van de kindcheck en tekst over face-to-face contact.

RIVM-richtlijn aangepast
Het RIVM heeft, in samenwerking met GGZ Nederland, deze week haar eigen richtlijn ‘COVID-19’ geüpdatet. Het betreft hier een bijlage die betrekking heeft op de inzet en het testbeleid ten aanzien van zorgmedewerkers in de ggz. De bijlage voorziet o.a. in een stroomschema dat houvast biedt bij het inzetten van zorgmedewerkers die symptomen vertonen van COVID-19.

NVvP stelt noodplan op i.v.m. COVID-19

Door de coronacrisis bevinden we ons in een complexe en unieke situatie, waarbij er geen standaardoplossingen voorhanden zijn. Om deze crisis het hoofd te bieden zullen we binnen de vereniging de juiste prioriteiten moeten stellen, zodat wij u in deze tijden optimaal kunnen ondersteunen. De NVvP heeft daarom een noodplan opgesteld.

In dit plan staat welke onderwerpen in crisistijd prioriteit krijgen, wie deze uitvoert en op welke wijze de interne structuur daar op aangevuld of aangepast wordt. Ook staat beschreven op welke wijze we borgen dat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen blijven worden.

Het noodplan is een ‘levend' document dat de komende tijd aangepast wordt naar gelang de ontwikkelingen. Wij houden u op de hoogte!

FMS informeert Tweede Kamer over bestrijding COVID-19

De FMS heeft deze week de Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom de bestrijding van de COVID-19 epidemie. In een brief brengt Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem bij de Tweede Kamer een aantal punten onder de aandacht ter voorbereiding van het debat dat op woensdag 8 april plaatsvond.

In de brief wijst de Federatie op bestaande zorgen over het mijden van zorg door non-COVID patiënten. Het is belangrijk dat iedereen weet dat het ziekenhuis een veilige plek is om te bezoeken. Daarnaast wijst de Federatie op de bestaande zorgen over tekorten van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen.

Lees meer.
Artsencoalitie bezorgd om kwetsbare mensen

Hoewel de cijfers (nog) niet uitwijzen dat huiselijk geweld tijdens de coronacrisis vaker voorkomt, maakt de Artsencoalitie kindermishandeling en huiselijk geweld zich grote zorgen over kinderen èn volwassenen in kwetsbare situaties. De Artsencoalitie doet een oproep aan alle artsen om actief te vragen naar de thuissituatie en hulp aan te bieden. En ook roept zij burgers die ondersteuning kunnen gebruiken op om actief hulp te vragen.

Lees meer.
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_011
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Postbus 20062, 3502 LB Utrecht

Bezoekadres: Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Tel: 030 28 23 303