Congres Psychiater, Psychotherapie en het lichaam

Datum:12 mei 2023 t/m
Locatie:

Landgoed de Horst, Driebergen

Op vrijdag 12 mei vindt het jaarcongres van de afdeling Psychotherapie plaats. De dag bestaat uit plenaire lezingen in de ochtend en een viertal parallelle workshops in de middag, gevolgd door een feestelijk programma ter ere van Nelleke Nicolai en een aansluitende receptie. Het gedetailleerde programma vind je in de flyer.

Inschrijven is mogelijk via de button 'Inschrijven' rechts bovenaan deze pagina.

NB: Dit jaar kun je het congres helaas niet digitaal bijwonen. 

Toelichting ochtendprogramma (plenair)

Nelleke Nicolai: Het lichaam in de psychotherapie”

Nelleke Nicolai gaat in op de patiënt die geen woorden heeft, niet weet wat zij of hij voelt, maar zich uit via het lichaam in de vorm van spanning en lichamelijke klachten. Zij laat aan de hand van casuïstiek zien hoe  je interoceptie kan bevorderen op een veilige manier.

Joeri Calsius: Psychodynamisch denken en lichaamsgericht werken in de psychotherapie – een onmogelijk huwelijk of een verrijkend nieuw samengesteld gezin?

Joeri Calsius spreekt over het lichaam als mogelijke toegangspoort in psychotherapie en kijkt vanuit een trans-disciplinaire bril naar klinische begrippen zoals het ‘gelaagde’ en het ‘gepantserde lichaam’. 

Milka van Est: Sensorimotor psychotherapy - Hoezo het lichaam betrekken in psychotherapie?

Waarom zouden we het lichaam betrekken? En als we het al overwegen, wanneer dan? En hoe? Vragen gesteld vanuit de gevestigde psychotherapeutisch orde, die gestoeld is op een lange Westerse traditie van waardering voor de ratio en verachting van het verleidbare en zondige lichaam. Maar wat zouden we zijn zonder lichaam?

Voor de Sensorimotor Psychotherapy® is het geen vraag of het lichaam betrokken moet worden, het lichaam spreekt bij elk mens. De vraag is hoe u daar als psychiater gebruik van kunt maken.

 

Toelichting workshops (13:45 tot 15:30 uur)

Berrith Augustus en Coriene ten Kate: Embodied mentalizing: non verbale technieken in het werken met (jong) volwassenen met hechtingstrauma

Embodied Mentalizing gaat over in contact komen met lichamelijke signalen en emoties. Lichaamstaal leren kennen en woorden aan geven. We werken in de workshop met oefeningen zodat een ieder ter plekke kan ervaren hoe het kan werken. Voor de oefeningen gaat het in de workshop om de ervaringen van jou zelf als therapeut: hoe kun je zelf met behulp van Embodied Mentalizing in contact treden met je lichaamssignalen.

Esther Spuybroek: Het (be)levende lijf van de therapeut

Het eigen lichaam van de therapeut is een waardevol instrument in psychotherapie. De therapeut kan via somatische tegenoverdracht en somatische resonantie opmerken wat (nog) niet in woorden uitgedrukt kan worden. Ook is de belichaamde aanwezigheid van de therapeut belangrijk voor de regulering in het contact.

Coralina Versteeg en Annemieke Bakker: AFT en het lichaam

Ervaringsgerichte workshop waarbij de lichaamstaal van de client en therapeut centraal staat, en het belang van aandacht voor non-verbale communicatie onderstreept wordt (ook bijv. somatische tegenoverdracht).

Milka van Est: Nadere ontmoeting met de Sensorimotor Psychotherapy®

Samen staan we stil bij verschillende elementen uit de Sensorimotor Psychotherapy® die richting en houvast geven om meer oog voor de rol van het lichaam te hebben. De basis is ‘relational embodied mindfulness’ en zo zal de workshop ook vormgegeven zijn. Vanuit het zonder oordeel en in contact met je eigen lichaam zijn, kun je een ander(e) (werkwijze) ontmoeten.

 

De sprekers

Dorien Philipszoon psychiater en psycho analytisch psychotherapeut, supervisor, docent, voorzitter afdeling Psychotherapie van de NVvP, vrijgevestigd.

Nelleke Nicolai psychiater niet-praktiserend, psychotherapeut, psychoanalyticus, redacteur en auteur van ‘In Levende lijve. Het lichaam in de  psychotherapie?’

Dr. Joeri Calsius universitair docent, klinisch psycholoog-lichaamsgericht psychotherapeut, osteopaat en auteur.

Milka van Est psychiater en directeur patiëntenzorg bij Max Ernst GGZ, eigen praktijk met focus op dissociatieve problematiek, docent bij de RINO groep, RINO Amsterdam, voorzitter van SPIPA-NL (de Nederlandse vereniging voor Sensorimotor Psychotherapy), gecertificeerd in de Sensorimotor Psychotherapy.

Esther Spuijbroek psychiater, psychoanalytisch- & TFP-therapeut, werkzaam bij Altrecht GGZ en vrijgevestigd.

Coralina Versteeg psycho-analytisch psychotherapeut, groeps- en relatie therapeut, Pessopsychotherapeut, Supervisor en leertherapeut, opleidingscoördinator van de NVPP, docent bij RINO, vrijgevestigd werkzaam in Amsterdam.

Annemieke Bakker geregistreerd psychomotorisch therapeut en klinisch epidemioloog bij het Zaans Medisch Centrum, docent RINO Amsterdam, supervisor vaktherapie.

Coriene ten Kate klinisch psycholoog/psychotherapeut MBT team Leiden GGZ Rivierduinen, supervisor NVP, VPeP, MBT NL, docent Embodied Mentalizing bij centrum Hecht Leiden.

Berrith Augustus sensorimotor therapeut en haptotherapeut, MBT team Leiden GGZ Rivierduinen en eigen praktijk, assistent aan de opleiding sensorimotor psychotherapy, docent Embodied Mentalizing bij centrum Hecht Leiden.