BESTUUR

Het verenigingsbestuur, gevormd door algemene leden en een assessor (aios), is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan de Ledenraad. Het bestuur is belast met het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van het algemene beleid van de vereniging op basis van het door het bestuur vastgestelde en door de Ledenraad goedgekeurde meerjarenplan. Het Bestuur wordt over verschillende beleidsthema’s en dossiers geadviseerd door commissies.

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Bestuur? Neem dan contact op via bestuur@nvvp.net

De samenstelling van het Bestuur is als volgt:

Voorzitter
Bestuur_Niels_Mulder_20220630
Prof. dr. C.L. (Niels) Mulder
Voorzitter
Penningmeester
Bestuur_Natasja_van_de_Weg_20220630
N. (Natasja) van de Weg
Algemeen lid
Bestuur_Alan_Ralston_20220630
Dr. A.S.G. (Alan) Ralston
Algemeen lid / Vicevoorzitter
Bestuur_Marja_van_t_Spijker_20220630
M.R. (Marja) van 't Spijker
Algemeen lid
Bestuur_Ingrid_Willems_20220630
Dr. I.E.M.G. (Ingrid) Willems
Algemeen lid
Bestuur_Houkje_Tamsma_20220630
H.H. (Houkje) Tamsma
Assessor
J.J.P.M. (Janneke) Roelofs
Assessor