10 januari 2022

Het zorgprestatiemodel is een feit

Vanaf 1 januari worden de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) op een nieuwe manier bekostigd. Zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordigers en de overheid hebben zich hier de afgelopen jaren op voorbereid. Het zorgprestatiemodel is nu een feit.

We nemen in de ggz afscheid van de dbc’s, zorgzwaartepakketten en de producten van de generalistische basis-ggz. En in de fz van de dbbc’s. In het nieuwe zorgprestatiemodel worden behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. En we gaan werken met zorgvraagtypen. Het zorgvraagtype geeft informatie over de zorgvraag van een patiënt, maar bepaalt niet de prijs van de behandeling. De prijs van de behandeling wordt bepaald door de zorgprestaties en de tarieven die hiervoor zijn afgesproken.

Waarom stoppen we met de oude bekostiging? Wat houdt het nieuwe zorgprestatiemodel in? Wie hebben er aan gewerkt? En wat betekent het precies voor behandelaars en voor patiënten? Alle informatie over het zorgprestatiemodel vindt u op de website www.zorgprestatiemodel.nl van het landelijk programma Zorgprestatiemodel.

Ook in 2022 blijft dit landelijke programma actief om te zorgen voor een zorgvuldige overgang en een goede landing van het zorgprestatiemodel in de praktijk. Eind 2022 eindigt het programma, dat werkt in opdracht van het Bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord GGZ.