09 december 2021

Boostervaccinatie in de ggz

Op 12 november stuurde minister De Jonge een brief naar de Kamer over versnelling van de boostervaccinatie voor zorgpersoneel. In deze brief wordt vermeld dat onder meer het zorgpersoneel in de ggz en in de ggz-crisisdienst in aanmerking komt voor voorrang bij het booster-prikken. 

Van vrijgevestigde psychiaters en ZZP’ers ontving de NVvP de vraag op welke manier ze de boostervaccinatie moeten aanvragen. Wij hebben deze vraag voorgelegd aan het ministerie en ontvingen een reactie:

'Tijdens de eerste vaccinatieronde, is zowel de intramurale ggz (zowel personeel als cliënten) als de medewerkers op de crisisdienst, geprioriteerd in de vaccinatiestrategie.

Daaronder vielen niet de medewerkers van de ambulante teams.

Voor wat betreft de boostervaccinatie, wordt aangesloten bij de eerder gevolgde strategie: dus de intramuraal verkerende cliënten/patiënten komen met voorrang in aanmerking voor de boostervaccinatie.

De medewerkers die intramuraal werkzaam zijn, (voor deze groep dus ook 60-) geldt de overweging dat we de verhoging van het ziekteverzuim willen voorkomen en dat ook zij in aanmerking komen voor de boostervaccinatie.

De boostervaccinatie is vooral voor de ouderen 60+ bestemd omdat we in deze groep zien dat de vaccineffectiviteit afneemt. Ambulante zorgprofessionals lopen mee in de reguliere boostervaccinatie.'

Op 9 december 2021 heeft de NVvP een verzoek aan VWS gedaan om ook de KJP-professionals te prioriteren.

Meer informatie

Dossiers: COVID-19