10 december 2021

Cao ggz, de positie van de psychiater en het vak: volg ons webinar!

Eind november informeerden we u over het proces van het tot stand komen van een nieuwe cao. Daarbij gaven we aan dat het bestuur een petitie ontvangen heeft en dat de indieners gewezen zijn op het addendum inzake ledenraadplegingen.  

Op 1 december ontvingen we een bericht retour. Dit betrof een nieuwe/geactualiseerde lijst ondertekenaars met de mededeling dat het bestuur dient over te gaan tot een ledenraadpleging.

Graag willen we u informeren hoe we met deze reactie omgaan

Ook wij, als bestuur van de NVvP, maken ons natuurlijk zorgen over de ontevredenheid van veel psychiaters in loondienst over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, terwijl ze enkel heel graag hun vak goed willen uitoefenen. Een deel stopt zelfs of vertrekt en gaat als zzp'er aan de slag. 

Dat die omstandigheden beter moeten, kaarten we waar mogelijk aan in bestuurlijke overleggen met werkgevers partijen, in overleggen met de LAD, bij de politiek en in de pers. Initiatieven op dit terrein (onder)steunen wij dan ook van harte. Denk aan het platform ggz dat eind 2020 door de LAD en FMS samen met de NVvP is opgericht. Ook wordt binnenkort een pilot gestart in vier regio’s in samenwerking met de Nederlandse ggz en VWS, om het werkplezier en de samenwerking in de regio te bevorderen.

Wij komen dus zeker op voor de positie van collega’s in loondienst. Als NVvP zijn wij echter geen werkgevers- of werknemersorganisatie en dus ook geen onderdeel van de cao-onderhandeling. Onze inbreng leveren we in de overleggen met brancheverenigingen en de LAD. Uitgangspunt daarbij is dat de arbeidsvoorwaarden (loon en arbeidsomstandigheden) van de psychiater in loondienst in ggz-instellingen en ziekenhuizen tenminste vergelijkbaar worden. Belangrijke punten zijn: autonomie/werkplezier, vergoeding voor diensten, arbeidstijden en scholingsbudget (AMS). Met de LAD  hebben we de komende maanden uiteraard intensief contact over het cao-traject.  

Denk en doe mee!

De indieners en ondertekenaars van de petitie willen we meegeven dat we een deel van de stellingen zeker waardevol vinden voor onze inbreng in de overleggen met brancheverenigingen en de LAD. Graag willen we hen en de andere leden oproepen hun zorgen, vragen initiatieven, verzoeken om ondersteuning etc. te mailen naar bestuur@nvvp.net.

Om met al deze signalen aan de slag te gaan, hebben we uw hulp en inzet in onze gremia hard nodig: we zijn immers samen de vereniging! Via deze weg doen we ook een oproep om actief te worden in onze commissies, werkgroepen of afdelingen. Bekijk de openstaande vacatures op Ledennet (login).

In januari/februari organiseren we een webinar om u te informeren over alle lopende projecten om de positie van de psychiater te verbeteren. Dus houd de weekupdate in de gaten!

Zie ook:

Reactie van verenigingsbestuur op de aangeboden petitie