Webinar Najaarssymposium Transculturele Psychiatrie 2020

Datum:10 nov 2020 t/m
Locatie:

Webinar via Zoom

Voorblad.JPG

Voertaal: Nederlands/Engels
Dagvoorzitter: Forugh Karimi
Organisatie: Afdeling Transculturele Psychiatrie, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Katinka Haar, Heval Ozgen, Kimberley Rakijo, Hans Rohlof, Huub Beijers en Naomi Bollen

Kosten:
€ 40,00 voor (gast)leden afdeling Transculturele Psychiatrie
€ 70,00 voor overige inschrijvingen
Het Handboek Culturele Psychiatrie en Psychotherapie is voor deelnemers aan het symposium tegen sterk gereduceerd tarief (€ 35,95 i.p.v. €59,95) verkrijgbaar.
Zie link voor meer informatie
Accreditatie: Aangevraagd bij de NVvP 

Programma

(let op gewijzigde eindtijd!)


10:00 - 10:15 Welkom en opening door Forugh Karimi, dagvoorzitter
10:15 - 11:15 Eerste sessie

DE MULTIDISCIPLINAIRE PRAKTIJK VAN DE CULTURELE PSYCHIATRIE
met Agnes Schrier (psychiater) en Rob van Dijk (medisch antropoloog)
Culturele psychiatrie werkt met een meervoudig perspectief op de problematiek
van de patiënt waarin een biologische, culturele, sociale, politieke en psychologische blik
samenkomen. Dit meervoudig perspectief doet recht aan de culturele diversiteit van
patiënten en vraagt om een multidisciplinaire aanpak in diagnostiek en behandeling.
Hoe ziet die praktijk er uit en welke vragen dienen zich er aan?

11:15 - 11:45 Discussie met de deelnemers
11:45 - 12:30 Pauze
12:30 - 13:30 Tweede sessie

MIGRATIE, (IDENTITEITS)ONTWIKKELING, OUDERSCHAP EN DE BETEKENIS VAN EMOTIES
met Kaat Van Acker (psychotherapeut) en Trudy Mooren (klinisch psycholoog)
De vraagstelling van deze dialoog is hoe migratie de wijze beïnvloedt waarop ouders vorm
geven aan ouderschap, en hoe gezinsrelaties zich ontwikkelen in de context van migratie.
Emotionele ervaringen, ook uit de (vroege) jeugd, zijn complexe vormen van betekenisgeving
die zijn ingebed in de sociale omgeving en de cultuur van het individu. Ze weerspiegelen niet
alleen betekenis, maar ook hoe iemand de situatie wil veranderen. Emoties zetten aan tot
expressie, tot nieuwe ideeën en tot gedragsverandering. Hoe kunnen hulpverleners helpen te
werken aan oplossingen waarin culturele elementen en verschillen in emoties gezien en
gewaardeerd worden? In deze dialoog wordt aan de hand van casuïstiek hierop ingegaan.

13:30 - 14:00 Discussie met de deelnemers
14:00 - 14:15 Pauze
14:15 - 14:30 Bekendmaking genomineerden en winnaar Avicennaprijs 2020
14:30 - 15:00 Intermezzo
15:00 - 15:15 Pauze
15:15 - 16:15 Derde sessie

GLOBAL-LOCAL TENSION IN GLOBAL MENTAL HEALTH
met Laurence Kirmayer (psychiater/onderzoeker) en Vikram Patel (psychiater/researcher)
In the 2018 conference of the World Association of Cultural Psychiatry in New York
Laurence Kirmayer and Vikram Patel identified important tensions and dilemmas in
the program of Global Mental Health (GMH). These include (1) the uncertain
translatability and transportability of existing psychiatric knowledge and practice in
local contexts; (2) the limitations of research in low resource settings and the consequent
reliance on evidence produced in high-income settings; (3) the need to understand
how to mobilize or modify local systems of care and interventions; (4) the framing of
inequalities in terms of access to mental health services; and (5) the problem of
devising systems and interventions that are feasible and effective in low resource
settings. These dilemmas reflect issues phrased by several authors in the dutch/flemish
Handbook Cultural Psychiatry and Psychotherapy, for example where explanations of
illness and the the adequacy of western treatment models are discussed.
This dialogue is building on the insights of the conversation at the WACP-conference
in New York.

16:15 - 16:45 Discussie met de deelnemers
16:45 - 17:15 Afsluiting door Joop de Jong