Vrijdag 15.00 – 17.00 Plenaire sessie

Programma

  • Pim Scholte: "Uit het zicht. Peeskamer, martelkamer, spreekkamer."
  • Arnt Schellekens: "Verslavingspsychiatrie: van mechanisme naar behandeling."
  • Hilde Geurts: "Autisme in de late volwassenheid: Wat we (nog niet) wete'n."
  • Afsluiting Congres

Pim Scholte

Pim Scholte

Pim Scholte is psychiater en onderzoeker, gespecialiseerd in de geestelijke gezondheid van onder meer vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. Scholte was ruim tien jaar bestuurslid van Artsen Zonder Grenzen en heeft Equator Foundation opgericht, een organisatie voor behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel.

Arnt Schellekens

Arnt Schellekens

Arnt Schellekens is psychiater en onderzoeker bij Radboudumc en Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, en wetenschappelijk directeur van Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction. Zijn onderzoekslijnen hebben betrekking op mechanismen van verslavingsgedrag en psychiatrische co-morbiditeit.

Hilde Geurts

Hilde-Geurts

Hilde Geurts is hoogleraar klinische neuropsychologie en bijzonder hoogleraar Autisme: Cognitie gedurende de levensloop aan de Faculteit der Maatschappijen Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze doet onderzoek naar veroudering bij autisme. Geurts wil autisme beter begrijpen en achterhalen welke factoren invloed hebben op het functioneren van een patiënt, en hoe dat verandert als de factoren wijzigen.