Donderdag plenaire sessie 15.30 - 17.00

Programma

  • Ralph Kupka: Kennisagenda Psychiatrie
  • Wim van den Brink: Reflectie op de kennisagenda vanuit het Onderzoeksprogramma GGZ van ZonMW
  • Collegetour met Coen Verbraak en Paul Blokhuis

Ralph Kupka

Ralph Kupka

Voorzitter projectgroep Kennisagenda Psychiatrie. Hoogleraar Bipolaire Stoornissen aan het VU Medisch Centrum en werkzaam bij GGZ inGeest in Amsterdam en Hoofddorp. Hij is daarnaast verbonden aan het Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen van Altrecht GGZ in Utrecht.

Wim van den Brink

Wim_van_den_Brink

Wim van den Brink is emeritus hoogleraar Verslavingszorg bij het Amsterdam UMC, locatie AMC. Daarnaast is hij lid van de commissie Onderzoeksprogramma GGZ van ZonMw.

Paul Blokhuis

paul-blokhuis-lg

Paul Blokhuis is een Nederlands politicus namens de ChristenUnie (CU). Sinds 26 oktober 2017 is hij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte III.

Coen Verbraak

KijkenindeZiel-Wetenschappers_CoenVerbraak

Coen Verbraak staat al jaren lang te boek als een van de beste interviewers van Nederland. Hij verwierf faam met zijn tv-serie ‘Kijken in de Ziel’.

Peter Paul van Benthem

d200x250

Peter Paul van Benthem is gewoon hoogleraar in de Keel-, Neus- Oorheelkunde en hoofd van de afdeling KNO van het LUMC. Daarnaast is hij lid van het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en voorzitter van de Raad Wetenschap en Innovatie van de FMS. Hij heeft zitting in diverse commissies van ZonMw, zoals de Programmacommissie 'Kwaliteit van Zorg', de Externe evaluatiecommissie van het ZonMw doelmatigheidsonderzoek en de commissie actieonderzoek innovatieve zorg.