Donderdag Plenaire sessie 10.30 - 12.30

Programma

  • Ramaerlezing
  • Xiaosi Gu: "Computational mechanisms underlying human beliefs, decision-making and social interaction."
  • David van den Berg: "Redisigning Psychiatry"
  • Machteld Marcelis: "Psychosespectrum: forward to the future"

Xiaosi Gu

Xiaosi Gu

Xiaosi Gu is als hoofd onderzoeker verbonden aan de Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York. Haar onderzoek richt zich op de neurale en computationele mechanismen die ten grondslag liggen aan menselijke overtuigingen, besluitvorming en sociale interactie in zowel gezondheid als ziekte met behulp van fMRI, laesie, neurofarmacologie en computationele modellering.

David van den Berg

David vd berg.JPG

David van den Berg is klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR practitioner bij Parnassia.

Machteld Marcelis

Machteld Marcelis 2

Machteld Marcelis is programmaleider van de medisch-psychiatrische onderzoeksgroep. Zij is psychiater en hoofdopleider psychiatrie binnen GGzE. Zij is als universitair hoofddocent verbonden aan de School for Mental Health and Neuroscience van de Universiteit Maastricht.