Morele en juridische dilemma’s in de GGZ rondom asielprocedures Symposium Transculturele Psychiatrie en Taskforce Vluchtelingen

Datum:7 nov 2018 t/m
Locatie:


Centrum voor Transcultrele Psychiatrie Veldzicht, Balkburg

Behandelaren in de geestelijke gezondheidzorg voor asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden komen in hun beroepsuitoefening voor morele en juridische vragen te staan die hun werk extra ingewikkeld maken en niet ‘uit het boekje’ te beantwoorden zijn. Ze kunnen leiden tot handelingsverlegenheid of onduidelijkheid in de samenwerking met andere betrokkenen. De afdeling Transculturele Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie organiseert samen met de Taskforce Vluchtelingen van de NVvP een symposium op 7 november 2018 over de dilemma’s die zich op dit terrein in de beroepsuitoefening aandienen. Daarin wordt het perspectief vanuit verschillende invalshoeken belicht. Het symposium wil informeren en de deelnemers op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken, en de dilemma’s op tafel brengen en handreikingen doen voor verbetering van de praktijk.

Programma:

10:30 – 11:30      Rondleiding door CTP Veldzicht (eerste groep)

11:30 – 12:30      Rondleiding door CTP Veldzicht (tweede groep) en parallel ledenvergadering van de Afdeling Transculturele Psychiatrie

12:30 – 13:30      Lunch

13:30 – 13:45      Opening dagvoorzitter en inleiding

13:45 – 14:30      Evert Bloemen Psychiatrisch zieke asielzoekers tussen procedure en behandeling: Wat kan of moet ik doen als behandelaar?

Het behandelen van psychisch kwetsbare asielzoekers betekent automatisch dat de behandelaar de context van de asielprocedure of andere procedures in de spreekkamer of kliniek krijgt. Ook als deze dat niet wil. In deze bijdrage komen de verschillende dilemma’s die dit met zich meebrengt aan de orde. En handreikingen hoe hierin te handelen.

Mario Braakman: Medische advisering tussen behandelaar en BMA

14:30 – 14:45       Louay Biram - Wat kan/mag een asielzoeker vertellen, aan wie?

Spreken over psychiatrische problematiek is voor asielzoekers niet altijd vanzelfsprekend. Er rust een taboe op openheid en in een groot aantal gevallen verdraagt ook het type aandoening de openheid niet die wordt verwacht, of komt het probleem pas bovendrijven als er zekerheid en rust is t.a.v. de status. Hoe kunnen behandelaren en IND daarbij helpen?

14:45 – 15:15      Pieter van Reenen - Medische aspecten binnen de asielprocedure

Onderzoeken en beslissen op asielverzoeken: korte beschrijving asielprocedure, en behandeling van asielverzoeken waarin medische aspecten een rol spelen. Welke rol hebben medisch deskundigen daarin, en hoe gaat de IND daarmee om?

15:15 – 15:45       Pauze

15:45 – 16:15      Riëtta van Empel-Bouman - “Beter gek dan goed”

Behandelaars en advocaten begrijpen elkaar niet altijd goed in de praktijk, terwijl ze allebei het beste voor de patiënt/cliënt willen. In deze bijdrage zal onder meer worden besproken hoe een asiel- of andere procedure verloopt waarin medische informatie van belang kan zijn. Welke informatie heeft de advocaat nodig van de behandelaar om de cliënt goed te kunnen adviseren en/of bij te staan in zo’n procedure en waarom is die informatie nodig. Wat te doen als de cliënt ‘beter is dan gek’.

16:15 – 16:30      Abir Shammoun - ‘Van asielzoeker tot hulpverlener’

De eigen ervaring met een asielprocedure als hulpverlener in de GGZ kan verbinden, maar ook een obstakel zijn in de relatie met de patiënt, of de hulpverlener voor onverwachte morele dilemma’s plaatsen. Wat voor ervaringen zijn er en hoe daarmee op te gaan? (voorlopige tekst)

16:30 – 17:00      Reacties vanuit stakeholders: zes pitches over hun bijdrage aan de ontwikkeling en praktijk handvaten en informatie

 • Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO): Elsbeth Kors – klinisch psycholoog
 • Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten (JWS): Douwe van der Heide - psychiater
 • Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP): Agnieszka Grochowska - psychiater
 • Vluchtelingenwerk Nederland (nader te bepalen)
 • International Organization for Migration (I.O.M.): Laura Carpier – project manager assisted voluntary return and reintegration
 • Dokters van de Wereld (DvdW): Gerrianne Smits, programmamedewerker Zorgrecht, verpleegkundige en antropoloog

17:00 – 17:45      Discussie en afsluiting

17:45 - einde          Borrel

Sprekers:  

 • Marjolein van Duijl is psychiater en directeur behandeling bij Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht.
 • Evert Bloemen is arts, senior adviseur en trainer bij Pharos. 
 • Mario Braakman is psychiater bij Pro Persona en voorzitter afdeling Transculturele Psychiatrie NVvP
 • Louay Biram is ervaringsdeskundige en sleutelpersoon voor asielzoekers en vluchtelingen bij Steunpunt GGZ en De Voorkamer in Utrecht
 • Pieter van Reenen werkt voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst als hoor/beslismedewerker en trainer, en is als buiten-promovendus verbonden aan de sectie Migratierecht van de Vrije Universiteit.
 • Riëtta van Empel-Bouman is specialist in het asiel- en vreemdelingenrecht bij Gelijk* Advocaten in ’s-Hertogenbosch
 • Abir Shammoun is sociotherapeutisch medewerker bij CTP Veldzicht

Specifieke vragen en/of casuïstiek over het thema kunnen vooraf ingeleverd worden bij l.kurt@nvvp.net

 Werkbezoek en ledenvergadering Afdeling TP

Het symposium wordt gehouden in het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug. Voor geïnteresseerden is het mogelijk om in de ochtend nader kennis te maken met Veldzicht (twee rondes) in een korte rondleiding. U kunt zich daarvoor inschrijven.

De ledenvergadering van de afdeling Transculturele Psychiatrie is voorafgaand aan het symposium, van 11:30-12:30 uur. U kunt zich hiervoor inschrijven via www.nvvp.net/ledennet/agenda

Vooraanmelding en identificatie
Nota Bene: Het is van belang dat u zich op tijd aanmeldt! CTP Veldzicht werkt in een beveiligde omgeving waarvoor tijdige vooraanmelding van alle deelnemers en legitimatie bij aankomst verplicht zijn.

Bereikbaarheid
Balkbrug is zowel met openbaar vervoer als met eigen vervoer goed bereikbaar. Met openbaar vervoer raden wij aan vanaf Zwolle CS de trein (Arriva) te nemen naar Ommen. Voorafgaand aan en na afloop van het symposium rijdt er een pendelbus tussen Station Ommen en Veldzicht. Indien u daar gebruik van wilt maken, kunt u dat bij de inschrijving aangeven.

Woensdag 7 november 2018               

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht
Ommerweg 67
7707 AT Balkburg

Dagvoorzitter:
       Marjolein van Duijl, directeur behandeling, Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht
Organisatie:            Afdeling Transculturele Psychiatrie, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Taskforce Vluchtelingen, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Voertaal:                Nederlands

Kosten:             
     
- Gastleden van de afdeling Transculturele Psychiatrie, AIOS en medewerkers van CTP Veldzicht € 75

- Overige inschrijvingen  € 100

Accreditatie:          is aangevraagd bij de NVvP