NIEUWS

Nieuws

Psychosociale hulpverlening in Nederland: hoopgevend
Er wordt al veel psychosociale hulpverlening geboden aan vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Dat blijkt uit het rapport ‘Veerkracht en vertrouwen’ van ARQ. Het rapport geeft een overzicht van het aanbod van psychosociale hulpverlening én aanwijzingen voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing.

Het aanbod van psychosociale hulpverlening in de noodopvang, asielzoekerscentra en gemeenten is versnipperd en verschilt per locatie.  Het rapport biedt betrokken partijen, zoals zorgverleners, gemeenten en vrijwilligersorganisaties, het ontbrekende overzicht van het aanbod van psychosociale hulp zodat zij makkelijker naar elkaar verwijzen en weten ze wie wat doet en welke instrumenten beschikbaar zijn. 

Tolken worden minder vaak ingezet dan zorgverleners nodig vinden
Binnen de GGZ schakelen hulpverleners bij 53% van alle contacten met een
taalprobleem een tolk in, terwijl ze dat in 72% van de contacten dit noodzakelijk achten.
Dit verschil heeft te maken met de ontbrekende financiering en andere factoren, zoals een gebrek aan tijd.

Het niet inzetten van tolken heeft volgens zorgverleners een negatief effect op de zorg en resulteert in extra zorggebruik. Zo kan de zorgvraag niet goed worden vastgesteld, lopen patiënten extra gezondheidsrisico en zijn er meer vervolgcontacten nodig.Dat blijkt uit een studie van het Nivel.   

Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS over aandachtspunten in de geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen
Participatie bevordert de geestelijke gezondheid van vluchtelingen, maar gezondheid is ook essentieel om te kunnen participeren. Mentale aandoeningen komen bij vluchtelingen de eerste jaren na aankomst veel vaker voor dan in de algemene bevolking. Zorg- en hulpverleners moeten daarop bedacht zijn. Tegelijk zijn er diverse mogelijkheden om deze problemen het hoofd te bieden. Die kunnen beter worden benut.
Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van VWS.

Subsidiestop op tolkenvergoeding gedeeltelijk en tijdelijk teruggedraaid
Pharos heeft in opdracht van de minister van VWS twee kennissyntheses over gezondheid, preventie, zorg en ondersteuning van de nieuwe stroom vluchtelingen opgesteld. Mede door deze kennissyntheses is het in 2011 genomen besluit om de subsidie voor tolken tijdelijk teruggedraaid voor de groep vluchtelingen met een verblijfsvergunning die versneld via het zogenaamde ‘versnellingsarrangement’ in de gemeente worden gehuisvest.
De minister van VWS heeft de syntheses aan de Tweede Kamer gestuurd.


Agenda