Bestuur

 

Het verenigingsbestuur, gevormd door vijf leden en 1 assesor (aios), is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan de Ledenraad. Het bestuur ontwikkelt het algemene beleid van de vereniging en voert deze uit op basis van het door het bestuur vastgestelde en door de Ledenraad goedgekeurde strategisch meerjarenplan. Het bestuur wordt over verschillende beleidsthema’s en dossiers geadviseerd door commissies. Maak kennis met het bestuur van de NVvP.

Heeft u vragen of opmerkingen voor het bestuur? Neem dan contact op via bestuur@nvvp.net.

 

Voorzitter
Elnathan P.
E.J.D. (Elnathan) Prinsen
Algemeen lid
Alan R.
Dr. A.S.G. (Alan) Ralston
Algemeen lid
Nienke V.
Dr. N.C.C. (Nienke) Vulink
Assessor
K.K.C.M. (Karlijn) Koch
Algemeen lid
Ariette R.
A. C. (Ariƫtte) Reekum, van
Penningmeester
Carla H
Dr. H. (Carla) Hagestein
Assessor