Bestuur

Het verenigingsbestuur, gevormd door vijf leden en twee assesoren (aios), is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan de Ledenraad. Het bestuur ontwikkelt het algemene beleid van de vereniging en voert deze uit op basis van het door het bestuur vastgestelde en door de Ledenraad goedgekeurde strategisch meerjarenplan. Het bestuur wordt over verschillende beleidsthema’s en dossiers geadviseerd door commissies. Maak kennis met het bestuur van de NVvP.

Voorzitter
A Damiaan
Prof. dr. D. (Damiaan) Denys
Algemeen lid
A.S.G. (Alan) Ralston
Algemeen lid
N.C.C. (Nienke) Vulink
Algemeen lid
Arnoud Jansen bewerkt zwarte achtergrond
A.J. (Arnoud) Jansen
Algemeen lid
A Ariette
A. C. (Ariƫtte) Reekum, van
Algemeen lid
Dr. H. (Carla) Hagestein
Assessor