Bestuur

202206301743_JVB_0709

Het verenigingsbestuur, gevormd door 6 leden en 1 assessor (aios), is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan de Ledenraad. Het bestuur ontwikkelt het algemene beleid van de vereniging en voert deze uit op basis van het door het bestuur vastgestelde en door de Ledenraad goedgekeurde strategisch meerjarenplan. Het bestuur wordt over verschillende beleidsthema’s en dossiers geadviseerd door commissies. Maak kennis met het bestuur van de NVvP.

Heeft u vragen of opmerkingen voor het bestuur? Neem dan contact op via bestuur@nvvp.net.

 

Voorzitter
Bestuur_Niels_Mulder_20220630
Prof. dr. C.L. (Niels) Mulder
Voorzitter
Penningsmeester
Bestuur_Natasja_van_de_Weg_20220630
N. (Natasja) van de Weg
Algemeen lid
Bestuur_Alan_Ralston_20220630
Dr. A.S.G. (Alan) Ralston
Algemeen lid / Vicevoorzitter
Bestuur_Marja_van_t_Spijker_20220630
M.R. (Marja) van 't Spijker
Algemeen lid
Bestuur_Ingrid_Willems_20220630
Dr. I.E.M.G. (Ingrid) Willems
Algemeen lid
Bestuur_Houkje_Tamsma_20220630
H.H. (Houkje) Tamsma
Assessor
J.J.P.M. (Janneke) Roelofs
Assessor