Bestuur

 

Het verenigingsbestuur, gevormd door 5 leden en 1 assessor (aios), is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan de Ledenraad. Het bestuur ontwikkelt het algemene beleid van de vereniging en voert deze uit op basis van het door het bestuur vastgestelde en door de Ledenraad goedgekeurde strategisch meerjarenplan. Het bestuur wordt over verschillende beleidsthema’s en dossiers geadviseerd door commissies. Maak kennis met het bestuur van de NVvP.

Heeft u vragen of opmerkingen voor het bestuur? Neem dan contact op via bestuur@nvvp.net.

 

Voorzitter
Prof. dr. C.L. (Niels) Mulder
Voorzitter
Penningsmeester
N. (Natasja) van de Weg
Algemeen lid / Vicevoorzitter
P_9324
Dr. A.S.G. (Alan) Ralston
Algemeen lid / waarnemend Vicevoorzitter
M.R. (Marja) van 't Spijker
Algemeen lid
Dr. I.E.M.G. (Ingrid) Willems
Tijdelijk plaatsvervangend lid
H.H. (Houkje) Tamsma
Assessor
N.L. (Nadine) Antwerpen
Assessor