In- en uitscannen badge

Op iedere deelnemersbadge staat een barcode. Het scannen van deze code is verplicht voor accreditatie. Wanneer u uw badge niet scant, terwijl u wel aanwezig bent, krijgt u voor deze dag geen accreditatiepunten toegeschreven in uw persoonlijk dossier.

Waarom moeten deelnemers scannen?
Aan artsen kunnen alleen accreditatiepunten worden toegekend voor aantoonbare deelname aan bijeenkomsten. Daarbij staat één klokuur onderwijs gelijk aan één accreditatiepunt met een maximum van zes punten per dag. Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid dus verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij aankomst en vertrek uw badge in- en uit te scannen.

Is deze controle nodig?
De afgelopen jaren hebben we helaas moeten constateren dat een groot aantal deelnemers, met name op de vrijdagmiddag, vroegtijdig vertrok. Daar waar er volgens de registratiemodule zo’n 1900 deelnemers aanwezig moesten zijn, bleken er tijdens de afsluitende plenaire sessie maximaal 500 in de zaal te zitten. Dit betekent dat bijna 75% procent van de deelnemers punten kreeg voor scholing die ze niet gevolgd hadden. Dit is als vereniging, die o.a. staat voor de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid, niet te verantwoorden.

Ligt deze verantwoordelijkheid niet bij de arts zelf in plaats van bij de vereniging?
Uiteraard heeft de medisch specialist een eigen verantwoordelijkheid voor de gevolgde scholing. De NVvP heeft echter een belangrijke rol bij het toetsen van de voorwaarden. Het is belangrijk dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat de beroepsbeoefenaren die in het BIG-register staan voldoende deskundig en ervaren zijn. Bij- en nascholing is een belangrijk instrument om deze kwaliteit te waarborgen en bij te dragen aan het continu verder ontwikkelen van de kennis en competenties van de psychiater. Door de aanwezigheid tijdens het congres te registreren wordt deze deskundigheid beter gewaarborgd.  

Daarnaast stelt de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten (CWA) jaarlijks met grote zorgvuldigheid een sterk inhoudelijk programma met hoogwaardige (internationale) sprekers samen. Voor sprekers aan wie een zaal met ruim 1500 mensen wordt toegezegd is een nagenoeg lege zaal zeer demotiverend en onaantrekkelijk. Dit komt de reputatie van het Voorjaarscongres niet ten goede.

Wat gebeurt er als deelnemers volgens de scantijden minder dan zes uur scholing hebben gevolgd?
Het congres wordt in principe geaccrediteerd voor hele dagen, wat betekent dat u zes uur per dag inhoudelijk programma gevolgd dient te hebben. Wij houden hierbij de 90% regeling aan, wat betekent dat u indien u 10% minder dan de verplichte zes uur onderwijs volgt, u alsnog de volledige zes punten krijgt toegekend. Heeft u minder dan 90%, maar minimaal 50% van de uren gevolgd, dan ontvangt u alsnog drie punten. Indien u minder dan 50% van de uren heeft gevolgd, dan ontvangt u geen accreditatiepunten (voor de betreffende dag).
Indien er (aantoonbare) redenen zijn waarom iemand de 90% niet haalt, dan zal de NVvP per geval bekijken of alsnog (een deel) van de punten toegekend kan worden. Scan dus te allen tijde uw badge bij het binnenkomen en verlaten van het congrescentrum.

Komt u alleen spreken?
U ontvangt dan een badge zonder barcode en hoeft deze niet te scannen. U ontvangt na afloop dan ook geen accreditatiepunten. Wel kunt u zelf de punten hiervoor toevoegen aan uw persoonlijk dossier.