VEERKRACHT

Veerkracht is een dynamisch begrip. Het gaat over ons vermogen om druk te hanteren en de vaardigheid van herstellen. Hoe belangrijk is sociale steun daarbij? En welke rol is weggelegd voor de biologie en de psychotherapie? 

Veerkracht is aan het begin van je leven het grootst, dan is namelijk de plasticiteit van de hersenen het grootst. Maar ook volwassenen kunnen over veerkracht beschikken. Je hoeft niet per se sterk te zijn, je moet flexibel zijn, je kunnen aanpassen aan de omgeving.

Psychiaters hebben zelf ook veerkracht nodig, om zich als hulpverlener aan te passen aan de veranderde situatie, aan een onzekere toekomst voor de GGZ. Als beroepsgroep wordt van ons verwacht dat wij de omgevingsinvloeden verdragen. In de wereld van nu wordt er aan alle kanten aan ons getrokken. Lukt het ons om onze weerstand om samen te werken te overwinnen? Durven we in te gaan tegen de gangbare opinie en waar nodig weerstand te bieden aan politiek en zorgverzekeraars, om binnen elk echelon van de psychiatrische gezondheidszorg doelmatige en effectieve zorg te blijven bieden aan patienten en hun betrokkenen?