OVERZICHT RICHTLIJNEN

Deze pagina geeft een overzicht van van de mono- en multidisciplinaire richtlijnen van de NVvP, aangevuld met richtlijnen van andere partijen die relevant zijn voor de psychiater.
Op termijn zijn alle richtlijnen van de NVvP te vinden in de Richtlijnendatabase. Mist u een document op deze pagina? Neem dan contact op met de NVvP.

< TERUG NAAR RICHTLIJNEN

ADHD
Richtlijn ADHD bij kinderen en jeugdigen (2007)
Richtlijn ADHD bij volwassenen, fase 1 diagnostiek en medicamenteuze behandeling (2015)

Angst
Richtlijn angststoornissen (2013)
Richtlijn addendum ouderen bij de richtlijn angststoornissen (2008)

Autisme
Richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen (2013)
Samenvatting richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen (2013)
Richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij kinderen en jeugdigen (2009)

B

Bipolaire stoornissen
Richtlijn bipolaire stoornissen (2015)

C

Consultatieve psychiatrie
Richtlijn consultatieve psychiatrie (2008)
Guideline for consultation psychiatry (2008)

D

Delier
Richtlijn delier volwassenen en ouderen (2014)
Richtlijn pediatrisch delier (2014)
Richtlijn delirium (2004)
Pocketversie richtlijn delirium (2004)

Dementie
Richtlijn diagnostiek en behandeling van dementie (2014)
Addendum dementie als comorbiditeit in het ziekenhuis (NVKG, 2016) NIEUW

Depressie
Richtlijn depressie (2013)
Richtlijn addendum depressie bij jeugd (2009)
Richtlijn addendum ouderen bij de MDR depressie (2008)

Dwang
Richtlijn besluitvorming dwang opname en behandeling (2008)

E

ECT
Richtlijn elektroconvulsietherapie (2010)

Eetstoornissen
Richtlijn eetstoornissen (2008)

Elektronisch voorschrijven
Richtlijn elektronisch voorschrijven (2013)

EPA
Richtlijn werk en ernstige psychische aandoeningen (2013)

H

Huiselijk geweld
Richtlijn familiaal huiselijk geweld bij kinderen en volwassenen (2009)

Richtlijn diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen (NVK, 2016) NIEUW

Hulp bij rampen
Richtlijn psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen (2007)

Hulp bij zelfdoding
Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis (2009)

N

Niet-aangeboren hersenletsel
Richtlijn behandeling van neuropsychiatrische gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (2007)
Samenvatting richtlijn behandeling van neuropsychiatrische gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (2007)

O

ODD/CD
Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren (2013)
Bijlagen richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren (2013)
Samenvatting richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren (2013)

P

Persoonlijkheidsstoornissen
Richtlijn persoonlijkheidsstoornissen (2008)

Psychiatrisch onderzoek
Richtlijn psychiatrische diagnostiek (2015)
Richtlijn psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken (2013)
Samenvatting richtlijn psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken (2013)
Richtlijn psychiatrische rapportage (exclusief strafrechtelijke rapportage) (2002)
Richtlijn amendement psychiatrische rapportage (2002)
Richtlijn medisch specialistische rapportage in bestuurs- en civielrechtelijk verband (2008)

R

Rijgeschiktheid
Adviesnota rijgeschiktheid bij stemmingsstoornissen, ADHD, schizofrenie en psychose (2014)
Richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen (2011)

S

Schizofrenie
Richtlijn schizofrenie (2012)

Somatoforme klachten en stoornissen
Richtlijn somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en somatoforme stoornissen (2011)

Somatiek en psychiatrie
Richtlijnen voor verbeteren lichamelijke gezondheid in de GGZ (V&VN, 2015)
Module psychiatrische patient bij de richtlijn diabetes mellitus (NIV, 2015)
Richtlijn lymeziekte (2013)
Richtlijn chronische aangezichtspijn (2013)
Richtlijn diagnostiek en behandeling cystic fibrosis (2007)
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitats bij volwassenen en kinderen (2007)
Richtlijn diagnostiek en behandeling van mensen met whiplash associated disorder I / II (2006)
Veldnormen MPU (2014)

Suïcide
Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012)

V

Verslaving
Richtlijn opiaatverslaving (2013)
Bijlagen richtlijn opiaatverslaving (2013)
Samenvatting richtlijn opiaatverslaving (2013)
Richtlijn behandeling van tabaksverslaving (2009)
Richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol (2009)
Samenvatting richtlijn stoornissen in het gebruik van alochol (2009)

Verstandelijke beperking
Richtlijn signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking (V&VN, 2015)
Richtlijn signaleren lichamelijke problemen bij volwassenen met een verstandelijke beperking (V&VN, 2015)

Z

Zwangerschap en psychiatrie
Richtlijn benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie (2013)
Richtlijn SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie (2012)